• Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ – Luật sư Việt Phú tư vấn

  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ – Luật sư Việt Phú tư vấn

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———o0o——–                                                                        Hà Nội, ngày … tháng … năm […]

  continue reading »

   
   
 • Biểu mẫu thông báo phát hành hóa đơn

  Biểu mẫu thông báo phát hành hóa đơn

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN (Dành cho tổ […]

  continue reading »

   
   
 • Mẫu đơn thuận tình ly hôn

  Mẫu đơn thuận tình ly hôn

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————– ĐƠN XIN LY HÔN Kính gửi: TOÀ ÁN […]

  continue reading »

   
   
 • Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

  Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ————- ………ngày……tháng…….năm………… ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BỊ LẤN CHIẾM ĐẤT Kính gửi :    UBND Xã…………….Huyện……………Tỉnh…………….. Tôi tên là …………………………………….. Sinh năm………………………………………………………………… Địa chỉ :………………………………………………………………………………………………………………………… Xin trình bày sự việc như sau : Ngày ……. tháng…….năm……… tôi được cấp GCNQSDĐ số………………………………………………… tại thửa…………. Sau khi điều chỉnh do tôi chuyển nhượng 80m2 cho Ông ( bà )…………………….. theo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày…… tháng……năm………… thì thửa……………………….. của tôi còn lại……………..m2, cụ thể theo bản đồ địa chính thể hiện trên GCNQSDĐ thì thửa ………………… có kích thước còn lại là chiều ngang mặt tiền 3,5 mét, chiều dài 19,2 mét, chiều ngang mặt hậu 3,5 mét. Thế nhưng hiện nay mặt hậu thửa ……. của tôi chỉ còn 2,5 mét vì đã bị bà ( ông ), ngụ tại số……… đường……..ấp…….xã……..huyện…….tỉnh, là người sử dụng đất liền kề lấn chiếm. Vậy nay tôi làm đơn này kính xin UBND Xã………Huyện…………..Tỉnh………………………………….. xử lý hành vi lấn chiếm đất đai của bà ( ông ) để trả lại cho tôi đủ mặt hậu thửa……………………… là 3,5 mét như Nhà nước đã công nhận QSDĐ hợp pháp cho tôi. Tôi gửi kèm theo đơn GCNQSDĐ số………………………ngày……….tháng…năm………………………… Kính mong quí cơ quan nhanh chóng giải quyết, tôi xin thành thật biết ơn.                         Kính đơn

  continue reading »

   
   
 • Biểu mẫu đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi

  Biểu mẫu đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi

  CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………..,ngày……tháng…….năm 20… ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO Kính gửi:     - Hội đồng Tuyển dụng …………………………………………….                      - Hội đồng sơ tuyển……………………………………………………    - Tên tôi là:                                                      Nam, Nữ: - Năm sinh: - Quê quán: - Số báo danh: - Đăng ký dự thi vào đơn vị: Tham gia thi tuyển, xét tuyển với kết quả như sau: - Nghiệp vụ chuyên ngành viết: - Nghiệp vụ chuyên ngành trắc nghiệm: - Kiến thức chung: - Ngoại ngữ: - Tin học: Đề nghị Hội đồng tuyển dụng cho tôi phúc khảo kết quả bài thi môn:……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………         […]

  continue reading »

   
   
 • Biểu mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

  Biểu mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

  Mẫu số: 16/ĐK-TNCN           ( Ban hành kèm theo Thông tư số: 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA […]

  continue reading »

   
   
 • Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức

  Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức

  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– ……, ngày … tháng … năm 20…… ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ) Họ và tên: Nam, nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: Điện thoại […]

  continue reading »

   
   
 • Mẫu hợp đồng lao động

  Mẫu hợp đồng lao động

  CÔNG TY  ………. ——-o0o—— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o——- Số: …/2013/HĐLĐ – …. […]

  continue reading »

   
   
 
 
 
văn phòng luật sư uy tín tại hà nội