Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Đăng ký nhãn hiệu như:

- Tiến hành các tra cứu liên quan đến nhãn hiệu;

- Tư vấn về khả năng bảo hộ nhãn hiệu;

- Tư vấn những yếu tố được bảo hộ, những yếu tố không nên bảo hộ.

- Tư vấn mô tả nhãn hiệu nhằm bảo hộ tuyệt đối ý nghĩa và cách thức trình bày của logo (nhãn hiệu).

- Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ trối của nhãn hiệu.

2. Đại diện hoàn tất các thủ tục đăng ký nhẵn hiệu cho khách hàng, cụ thể:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ Đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng;

- Đại diện lên Cục sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ Đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Đại diện nhận giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ cho khách hàng;

- Theo dõi xâm phạm nhãn hiệu, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết.

- Soạn công văn trả lời phúc đáp khi xảy ra tranh chấp nhãn hiệu với các chủ đơn khác.

3. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (logo) bao gồm:

3.1. Giấy uỷ quyền theo mẫu.

3.2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (photo sao y).

3.3. Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký (file hình hoặc hình vẽ) .

3.4. Danh mục hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký bảo hộ.

 

 

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Công ty luật tư vấn công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm chức năng sản xuất trong nước
Văn phòng luật sư tư vấn cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp
Công ty luật tư vấn cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn d...
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
Công ty TNHH Linh Trang tư vấn thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động giám định sở hữu công nghiệ...
 

Tags: , , , , , , , , ,