Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Đăng ký nhãn hiệu như:

- Tiến hành các tra cứu liên quan đến nhãn hiệu;

- Tư vấn về khả năng bảo hộ nhãn hiệu;

- Tư vấn những yếu tố được bảo hộ, những yếu tố không nên bảo hộ.

- Tư vấn mô tả nhãn hiệu nhằm bảo hộ tuyệt đối ý nghĩa và cách thức trình bày của logo (nhãn hiệu).

- Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ trối của nhãn hiệu.

2. Đại diện hoàn tất các thủ tục đăng ký nhẵn hiệu cho khách hàng, cụ thể:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ Đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng;

- Đại diện lên Cục sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ Đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Đại diện nhận giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ cho khách hàng;

- Theo dõi xâm phạm nhãn hiệu, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết.

- Soạn công văn trả lời phúc đáp khi xảy ra tranh chấp nhãn hiệu với các chủ đơn khác.

3. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (logo) bao gồm:

3.1. Giấy uỷ quyền theo mẫu.

3.2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (photo sao y).

3.3. Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký (file hình hoặc hình vẽ) .

3.4. Danh mục hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký bảo hộ.

 

 

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

 

Tags: , , , , , , , , ,