Tư vấn công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng sản xuất trong nước

I.   Hồ sơ khách hàng cung cấp:

1)   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (bản sao công chứng);

2)   Phiếu kết quả kiểm nghiệm (về chỉ tiêu lý hóa, chỉ tiêu vi sinh và các chỉ tiêu kim loai nặng). Trường hợp không có kết quả kiểm nghiệm này thì phải gửi mẫu kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm có chức năng tại Việt Nam;

3)   Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn (có đóng dấu của thương nhân); Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu nộp mẫu để thẩm định);

4)   Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (bản sao có chứng thực);

5)   03 mẫu sản phẩm.

II.   Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm đối với thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng sản xuất trong nước, hồ sơ gồm:

1)   Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (mẫu quy định)

2)   Bản thông tin chi tiết về sản phẩm (mẫu quy định)

3)   Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn do phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận cấp (03 bản sao có công chứng);

4)   Mẫu nhãn sản phẩm (03 có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

5)   Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh để đối chiếu khi nộp hồ sơ (03 mẫu);

6)   Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (03 bản sao có chứng thực);

7)   Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (03 bản có xác nhận của doanh nghiệp);

8)   Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (03 bản sao có chứng thực);

9)   Thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của mỗi thành phần tạo nên chức năng đã công bố (03 bản có xác nhận của doanh nghiệp);

10)  Báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm thực phẩm đối với sản phẩm mới lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường (03 bản sao có chứng thực);

11)  Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định tại Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định này (có xác nhận của doanh nghiệp);

12)  Kế hoạch giám sát định kỳ (có xác nhận của doanh nghiệp).

III.  Dịch vụ thực hiện: Thiết lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm gồm:

1)   Bản công bố thực phẩm chức năng;

2)   Kiểm nghiệm sản phẩm;

3)   Bản Quyết định áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm;

4)   Bản Tiêu chuẩn cơ sở;

5)   Dự thảo nhãn phụ sản phẩm;

6)   Nộp hồ sơ và nhận kết quả.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn thủ tục thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh công ty cổ phần
Công ty luật tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Công ty luật tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Thể dục thẩm mỹ
Công ty luật tư vấn thủ tục Đăng ký Sáng chế, Giải pháp hữu ích
Luật Việt Phú tư vấn thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nh...
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông của công ty cổ phần
 

Tags: , , , , , , , , , , , ,