GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH NHÀ THẦU

Công ty luật Việt Phú cung cấp dịch vụ pháp lý thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại VN, dịch vụ giấy phép kinh doanh có liên quan.

Quy định về Văn phòng điều hành nhà thầu

  • Sau khi được cấp giấy phép nhà thầu, nhà thầu có trách nhiệm lập Văn phòng điều hành (hợp đồng thuê văn phòng hoặc lập văn phòng điều hành tại nơi có dự án); đăng ký địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail của Văn phòng điều hành với các cơ quan quản lý các lĩnh vực này.
  • Đối với các hợp đồng thực hiện lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình nhà thầu có thể lập Văn phòng điều hành nhà thầu tại nơi đăng ký trụ sở của chủ dự án.
  • Đối với hợp đồng thực hiện thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình đi qua nhiều tỉnh, nhà thầu có thể lập Văn phòng điều hành tại một địa phương có công trình đi qua để điều hành thực hiện công việc.
  • Sau khi thực hiện xong việc đăng ký các nội dung của Văn phòng điều hành nhà thầu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng nơi lập văn phòng điều hành.

Hồ sơ cấp giấy phép văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài

  • Văn bản đề nghị xác nhận thành lập VPĐH công trình, dự án (theo mẫu);
  • Bản sao có chứng thực Giấy phép thầu do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp;
  • Quyết định hoặc Thư bổ nhiệm/ủy nhiệm hợp pháp người làm Trưởng đại diện VPĐH công trình, dự án của nhà thầu nước ngoài (bản tiếng nước ngoài và bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực);
  • Đại diện của nhà thầu nước ngoài đi làm thủ tục phải có Giấy giới thiệu của nhà thầu, kèm theo bản phôtô CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp đơn vị tư vấn luật đi làm thay thì phải có Giấy ủy quyền của nhà thầu nước ngoài.
  • Đơn đăng ký hoạt động của Văn phòng điều hành (theo mẫu quy định).

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho bệnh viện Y học cổ truyền...
Công ty luật tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
Công ty luật tư vấn Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn chấm dứt hoạt động VPĐD công ty TNHH 1 thành viên
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thay đổi ĐKKD công ty TNHH 1 thành viên do sáp nhập
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn lập văn phòng đại diện của công ty hợp danh
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần
 

Tags: , , , , , ,