GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH NHÀ THẦU

Công ty luật Việt Phú cung cấp dịch vụ pháp lý thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại VN, dịch vụ giấy phép kinh doanh có liên quan.

Quy định về Văn phòng điều hành nhà thầu

  • Sau khi được cấp giấy phép nhà thầu, nhà thầu có trách nhiệm lập Văn phòng điều hành (hợp đồng thuê văn phòng hoặc lập văn phòng điều hành tại nơi có dự án); đăng ký địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail của Văn phòng điều hành với các cơ quan quản lý các lĩnh vực này.
  • Đối với các hợp đồng thực hiện lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình nhà thầu có thể lập Văn phòng điều hành nhà thầu tại nơi đăng ký trụ sở của chủ dự án.
  • Đối với hợp đồng thực hiện thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình đi qua nhiều tỉnh, nhà thầu có thể lập Văn phòng điều hành tại một địa phương có công trình đi qua để điều hành thực hiện công việc.
  • Sau khi thực hiện xong việc đăng ký các nội dung của Văn phòng điều hành nhà thầu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng nơi lập văn phòng điều hành.

Hồ sơ cấp giấy phép văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài

  • Văn bản đề nghị xác nhận thành lập VPĐH công trình, dự án (theo mẫu);
  • Bản sao có chứng thực Giấy phép thầu do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp;
  • Quyết định hoặc Thư bổ nhiệm/ủy nhiệm hợp pháp người làm Trưởng đại diện VPĐH công trình, dự án của nhà thầu nước ngoài (bản tiếng nước ngoài và bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực);
  • Đại diện của nhà thầu nước ngoài đi làm thủ tục phải có Giấy giới thiệu của nhà thầu, kèm theo bản phôtô CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp đơn vị tư vấn luật đi làm thay thì phải có Giấy ủy quyền của nhà thầu nước ngoài.
  • Đơn đăng ký hoạt động của Văn phòng điều hành (theo mẫu quy định).

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn đăng ký hoạt động chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
Công ty luật tư vấn thủ tục đăng ký thực hiện khuyến mại
Tư vấn thay đổi CSH công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng tặng cho
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn chấm dứt sự tồn tại của công ty bị hợp nhất
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Công ty Luật Việt Phú tư vấn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn lập văn phòng đại diện ở nước ngoài của công ty TNHH
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 

Tags: , , , , , ,