Công ty luật Việt Phú tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

 Thủ tục thực hiện triển khai công việc

- Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng ĐKKD sẽ xem xét hồ sơ ĐKKD và cấp giấy chứng nhận ĐKKD.

- Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận ĐKKD thì Phòng ĐKKD sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết.

- Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Số lượng, thành phần hồ sơ cần chuẩn bị cho việc thành lập công ty TNHH

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định.

- Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc)  và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Thể dục thẩm mỹ
Công ty Luật tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu
Công ty luật tư vấn Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên
Tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thay đổi ĐKKD công ty TNHH 1 thành viên do sáp nhập
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thay đổi nội dung hoạt động địa điểm kinh doanh công ty TNHH 2...
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của doa...
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân
 

Tags: , ,