1. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

- Sở y tế thành phố.

- Ủy ban nhân dân quận, huyện.

2. Trình tự thủ tục cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm:

2.1.Khách hàng cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ( theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sao y công chứng).

- Bản thuyết trình về điều kiện cơ sở vật chất đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ( bản vẽ sơ đồ mặt bằng sản xuất kinh doanh; môt tả quy trình chế biến thực phẩm).

- Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm do đơn vị sản xuất kinh doanh.

- Chứng nhận sức khỏe của người trực tiếp sản xuất kinh danh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

- Chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm.

2.2.Trình tự thủ tục xin cấp phép:

- Tiến hành soạn Hồ sơ Thủ tục cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách hàng;

- Dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

- Nộp Hồ sơ Thủ tục cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Theo dõi và sửa đổi hồ sơ khi có yêu cầu;

- Đại diện khách hàng nhận kết quả thủ tục;

- Thanh lý Hợp đồng và bàn giao giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách hàng.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn
Công ty luật tư vấn Thủ tục sát nhập các Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Công ty luật tư vấn thủ tục thành lập dự án đầu tư nước ngoài (gắn với việc thành lập doanh nghiệp)
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân
Công ty luật tư vấn chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn sự khác nhau giữa văn phòng đại diện và chi nhánh
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh của công ty TNHH 2 thành v...
 

Tags: , , , , , , , ,