Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh

1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế .Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho cá nhân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận;

- Bước 2: Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.

- Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do

- Bước 3: Trả giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi đến hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu;

- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài ;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề;

- Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu;

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu;

- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;

- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định;

- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 

 

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Công ty luật tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn
Công ty luật tư vấn Trình tự đăng ký hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật
Tư vấn đăng ký thay đổi địa điểm hoạt động kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn chấm dứt sự tồn tại công ty bị hợp nhất
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thay đổi văn phòng đại diện của công ty cổ phần
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệ...
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thành lập công ty TNHH 2 thành viên
 

Tags: , , , , , , , , , , ,