Công ty  luật Việt Phú tư vấn cưới mà không đăng kí kết hôn có được công nhận vợ chồng?

Câu hỏi:

Cưới mà không đăng kí kết hôn có được công nhận vợ chồng?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật hôn nhân và gia đình: “Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng”.

Theo quy định tại Điều 87 Luật hôn nhân và gia đình: “Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này…”.

Như vậy, cưới mà không đăng kí kết hôn thì không được công nhận là vợ, chồng

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

 

Tags: , , , ,