Công ty Luật Việt Phú tư vấn những điểm hót TT 151/2014/TT-BTC ban hành 10/10/2014

ĐIỂM HÓT THÔNG TƯ 151/2014

Ngày 10/10/2014, Bộ tài chính ban hành thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

            Theo đó, tại thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung 4 thông tư sau:

-         Sửa đổi bổ sung thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

-         Sửa đổi bổ sung thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế Giá trị gia tăng

-         Sửa đổi bổ sung thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế Thu nhập cá nhân

-         Sửa đổi bổ sung thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế

-

Có thể nói, thông tư này là thông tư 119 thứ 2, cùng một thông tư nhưng sửa đổi bổ sung rất nhiều các thông tư khác. Và có những thay đổi có lợi hơn cho doanh nghiệp rất nhiều. Theo đó, kế toán sẽ phải nắm được một số điểm “HOT” của thông tư 151/2014/TT-BTC như sau:

     Thứ nhất: Điểm HOT thông tư 78/2014/TT-BTC

  1. Bổ sung thêm quy định được tính vào chi phí được trừ Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô
  2. Quy định chi tiết các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con  của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác được tính vào chi phí được trừ. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

     Thứ hai: Điểm HOT thông tư 219/2013/TT-BTC

  1. Bổ sung thêm quy định được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng của Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô

     Thứ ba: Điểm HOT thông tư 111/2013/TT-BTC

  1. Quy định chi tiết khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động

     Thứ tư: Điểm HOT thông tư 156/2013/TT-BTC

  1. Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50  tỷ đồng trở xuống. (trước đó là 20 tỷ) và nếu đủ điều kiện khai theo quý, sẽ được chuyển luông sang kê khai theo quý từ kỳ khai thuế quý 4/2014
  2. Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh  việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý (trước đó là theo tháng). Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.
  3. Bỏ quy định khai thuế TNDN tạm tính theo quý nhưng sẽ phải tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp  tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật thuế
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang hướng dẫn kê khai thuế hàng bán bị trả lại
Công ty Luật Việt Phú Tư vấn Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc
Công Ty Luật Việt Phú tư vấn cách kê khai thuế TTĐB
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn cách viết hóa đơn GTGT trong xây dựng
Công ty luật Việt Phú Tư vấn sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý khi xuất hàng cho đại lý
Công ty Luật việt Phú tư vấn Xin hỏi thủ tục, hồ sơ xin gia hạn nộp thuế trong trường hợp Doanh nghi...
Công ty Luật việt Phú tư vấn Cách lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng trên ...
 

Tags: , , , ,