Công ty Luật Việt Phú tư vấnnhập khẩu cho con ngoài giá thú vào hộ khẩu gia đình thì có được không?

Câu hỏi:

Tôi muốn hỏi trong trường hợp muốn nhập khẩu cho con ngoài giá thú vào hộ khẩu gia đình thì có được không? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 25 Luật Cư trú 2006 về Sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình như sau:

“1. Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có người từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ.

Những người ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột thì có thể được cấp chung một sổ hộ khẩu.

2. Nhiều hộ gia đình ở chung một chỗ ở hợp pháp thì mỗi hộ gia đình được cấp một sổ hộ khẩu.

3. Người không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu đó”.

Như vậy, trong trường hợp này thì phải được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu thì người con ngoài giá thú mới được phép nhập vào sổ hộ khẩu của hộ gia đình.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

 

Tags: , , , ,