Công ty Luật Việt Phú Giải quyết tranh chấp đất đai

1. Trình tự thực hiện:

Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, chuyển giao phòng TNMT
- Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường
- Trình lãnh đạo UBND quận ký
- Vào sổ, đóng dấu, Chuyển kết quả về bộ phận Một cửa
- Trả kết quả tại bộ phận 1 cửa

2. Thành phần hồ sơ:

- Phiếu xử lý đơn thư (bản gốc);
- Đơn kiến nghị (tự viết, bản gốc);
- Trích lục vị trí (bản gốc);
- Báo cáo đề xuất, tờ trình của UBND cấp xã (bản gốc);
- Biên bản hoà giải cấp xã, Hội đồng tư vấn cấp xã;
- Các Biên bản làm việc, kiểm tra, xác minh.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

3.Thời hạn giải quyết 16 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

4. Căn cứ cơ sở pháp lý:

- Luật Đất đai năm 2003;
- Luật Khiếu nại, tố cáo;
- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai;
- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ;
- Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ;
- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ TNMT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai;
- Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ;
- Quyết định số 13/2010/ QĐ- UBND ngày 1/4/2010  về việc ban hành Quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.

business-law-firm       đăng ký kinh doanh   GIẤY PHÉP ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ   cong-ty-bat-dong-san   69_thay-doi-dkkd-e1324469565871

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Luật Viêt Phú tư vấn thủ tục cho cá nhân nước ngoài mùa nhà ở chung cư
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Công ty luật tư vấn đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
Tư vấn đăng ký thế chấp trong trường hợp chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thẩm quyền , thời hạn cho thuê đất
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn quyền đòi lại ngõ đi chung nằm trong sổ đỏ
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn có cùng chung đứng tên trên sổ đỏ
 

Tags: , , , ,