Hóa đơn ghi sai số tiền bằng chữ, tiền thuế, đơn giá…

Viết sai số tiền bằng chữ, tiền thuế, thuế suất trên hóa đơn GTGT xử lý như thế nào? Công ty Luật Việt Phú xin hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng chữ, tiền thuế, thuế suất, đơn giá…(ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp) theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.


Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó (
Nếu chưa xé khỏi cuống).

Nhưng nếu đã xé khỏi cuống thì có 2 trường hợp xảy ra:
xử lý hóa đơn viết sai số tiền, đơn giá
1. Trường hợp chưa kê khai:

- Lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai
- Gạch chéo các liên và lưu giữ hoá đơn lập sai đó.
- Lập lại hóa đơn mới (Ghi ngày hiện tại không phải ngày của hóa đơn đã thu hồi)

Hướng dẫn kê khai thuế:
- Kê khai theo hóa đơn mới (hóa đơn cũ không kê khai)

2. Trường hợp đã kê khai thuế:

- Lập biên bản ghi rõ sai sót (Có chữ ký và xác nhận của 2 bên).

Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót: Hoá đơn điều chỉnh ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

 

Tags: , , , ,