Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y thì gửi  Hồ sơ  đến Chi cục Thú y.

- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận kiểm tra xem xét hồ sơ; nếu hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu hoàn chỉnh hoặc trả hồ sơ và thông báo lý do.

- Bước 3: Cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Chi cục Thú y.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y;

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;

- Sơ yếu lý lịch;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ.

- Trường hợp cá nhân hành nghề xét nghiệm bệnh, phẩu thuật động vật phải có giấy xác nhận thời gian đã thực hành tại cơ sở.

- Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ, công chức phải có văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và chỉ được hành nghề trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh Thú y năm 2004 ngày 29/4/2004;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác Thú y.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,