Thủ tục cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người đề nghị cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng chuẩn bị hồ sơ và lệ phí theo qui định gửi tới Chi cục Bảo vệ thực vật; Trường hợp ở vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc ở những vùng mà việc đi lại gặp nhiều khó khăn nộp qua các Trạm Bảo vệ thực vật cấp huyện.

- Bước 2: Chi cục Bảo vệ thực vật (hoặc Trạm Bảo vệ thực vật) có trách nhiệm, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết phiếu biên nhận và phiếu thu cho cá nhân nộp hồ sơ (trường hợp nộp trực tiếp).

- Bước 3: Chi cục Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ và làm thủ tục cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng. Nếu vì lý do nào đó mà không cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề, Chi cục Bảo vệ thực vật phải trả lời bằng văn bản cho người xin cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng.

- Bước 4: Đến thời gian ghi trên phiếu hẹn, người đề nghị cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mang theo phiếu đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng của người đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu;

2. Bản sao chụp bằng tốt nghiệp đại học của một (01) trong các chuyên ngành về hoá chất, bảo vệ thực vật, trồng trọt hoặc nông học (có mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực;

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày cấp;

4. Bản sao chụp Giấy chứng minh nhân dân (có mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực;

5. Hai ảnh cỡ 4cm x 6cm;

6. Trường hợp bị mất, thất lạc phải có bản giải trình của tổ chức, các nhân đề nghị cấp lại;

7. Trường hợp thay đổi bất kỳ nội dung, thông tin liên quan hoặc bị rách, cũ nát, không xác định rõ các nội dung thông tin trên giấy chứng nhận thì phải nộp lại bản gốc đã cấp.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ là ba (03) ngày làm việc.

5. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001;

+ Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về Kiểm dịch thực vật;

+ Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện Kiểm dịch thực vật;

+ Thông tư số 26/2011/TT- BTNMT ngày 18/7/211 của Bộ Tài nguyên môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

+ Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

 

Tags: , , , , , , , , , , ,