Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 về xây dựng được Quốc hội khoá 11 thông qua ngày 26/11/2003.

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của chính phủ về quy hoạch xây dựng.

Thông tư số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng – Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị.

- Quyết định số 04/2010/Q Đ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội, nhận phiếu giao nhận có hẹn ngày trả kết quả.

- Phòng Quản lý & cấp phép xây dựng tiếp nhận thụ lý giải quyết và trả kết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian quy định.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội.

3. Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng

- Bản chính giấy phép xây dựng

4. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý – cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động phòng khám khuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
Văn phòng luật tư vấn thủ tục cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước
Công ty luật tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điện kiện kinh doanh LPG chai
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá
Công ty tư vấn cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyên giao công nghệ
Tư vấn gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Công Ty Luật Việt Phú: Tư vấn bổ sung nội dung giấy cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục cấp giấy phép bưu chính
 

Tags: , ,