Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 về xây dựng được Quốc hội khoá 11 thông qua ngày 26/11/2003.

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của chính phủ về quy hoạch xây dựng.

Thông tư số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng – Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị.

- Quyết định số 04/2010/Q Đ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội, nhận phiếu giao nhận có hẹn ngày trả kết quả.

- Phòng Quản lý & cấp phép xây dựng tiếp nhận thụ lý giải quyết và trả kết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian quy định.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội.

3. Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng

- Bản chính giấy phép xây dựng

4. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý – cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh, an toàn thực phẩm
Việt Phú tư vấn thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Công ty luật tư vấn thủ tục cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
Luật Việt Phú tư vấn chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp
Việt Phú tư vấn cấp lại chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn :Giấy phép chế biến khoáng sản
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh n...
 

Tags: , ,