Công ty Luật Việt Phú tư vấn Cấp chứng chỉ hành nghề Dược

1.Trình tự thực hiện:

Cá nhân:
Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Sở Y tế. Nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ có ghi ngày hẹn trả kết quả..
Sở Y tế:
Tiếp nhận hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thụ lý giải quyết. Trả kết quả cho công dân theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

2.Thành phần số lượng hồ sơ:

* Hồ sơ:
1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược;
2. Bản sao hợp pháp các văn bằng chuyên môn;
3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác, nếu là cán bộ, công chức;
4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế cấp trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp;
5. Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp;
6. Bản cam kết thực hiện quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan;
7. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân có công chứng hoặc chứng thực;
8. 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm.
Ghi chú:
* Đối với Dược sĩ tốt nghiệp hệ Chuyên tu nếu chỉ đăng ký loại hình Nhà thuốc thì không cần có xác nhận thời gian thực hành.
*  Trường hợp người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (hoặc chuyển hộ khẩu về Hà Nội chưa đủ 05 năm) phải nộp: Bản chính giấy xác nhận hiện tại không hành nghề tại địa phương do Sở Y tế địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký hộ khẩu trước khi chuyển về Hà Nội) xác nhận
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ tại Sở Y tế.

4. Cơ sở pháp lý:

- Luật Dược năm 2005
- Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược năm 2005
- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/1/2007 về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện KD thuốc theo quy định của Luật Dược và – Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

 

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

 

Tags: , , , ,