Công ty Luật việt Phú tư vấn Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn

1. Trình tự thực hiện:

Cá nhân:
Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Sở Y tế. Nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ có ghi ngày hẹn trả kết quả..
Sở Y tế:
Tiếp nhận hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thụ lý giải quyết. Trả kết quả cho công dân theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

2. Thành phần số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị cấp GCN ĐĐK kinh doanh thuốc (theo mẫu);
2. Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề dược của người phụ trách chuyên môn về dược;
3. Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
4. Bản kê khai danh sách nhân sự;
5. Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” của cơ sở
Trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh, cơ sở phải có văn bản báo cáo ngừng hoạt động kinh doanh thuốc và trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc tại địa điểm cũ về Sở Y tế trước khi làm thủ tục cấp tại địa điểm mới.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ tại Sở Y tế.

4. Cơ sở pháp lý:

- Luật Dược năm 2005
- Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược năm 2005
- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/1/2007 về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện KD thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.
- Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 của Bộ Y tế về ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

 

Tags: , , , ,