1. Cơ  sở pháp lý:

- Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

-Nghị định Số 21/ NĐ_CP Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh,

xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư liên tịch 01/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an – Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính số 136/1999/QĐ- BTC ngày 10/11/1999 ban hành biểu mức thu lệ phí nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

2. Cơ quan thẩm quyền giải quyết:

- Cơ quan xuất nhập trực tiếp quản lý địa bàn doanh nghiệp hoặc tổ chức làm việc của người nước ngoài.

3. Đối tượng được cấp thẻ tạm trú Việt Nam:

- Người nước ngoài ở lại Việt Nam hợp pháp là chủ đầu tư, người làm việc trong các tổ chúc phi chính phủ, người nước ngoài có giấy phép lao động, người nước ngoài là trưởng văn phòng đại diện.

4. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài:

- Hộ chiếu của người nước ngoài/ ảnh 3×4

- Các giấy tờ của công ty/ người bảo lãnh

- Giấy tờ chứng minh việc đến Việt Nam công tác, hoặc làm việc hợp pháp:

Giấy phép lao động, hợp đồng làm việc, quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ trong công ty, giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Tờ khai xin thẻ tạm trú (theo mẫu N7A, N7 B) của Cơ quan xuất nhập cảnh.

6. Thời gian giải quyết: Thời gian cấp thông thường là 10  ngày làm việc theo quy định pháp luật.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu Trang thiết bị y tế
Công ty luật tư vấn thủ tục hợp nhất Công ty Cổ phần
Công ty luật tư vấn Thủ tục tách Công ty TNHH một thành viên
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành ...
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp của công ty cổ phần
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục thay đổi vốn của công ty TNHH 1 thành viên
Công ty TNHH Linh Trang tư vấn chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 

Tags: , , , , ,