Công ty luật Việt Phú tư vấn chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

1.Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Doanh nghiệp: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho , doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ

2.Thành phần hồ sơ, bao gồm

- Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh.

- Quyết định và bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh

- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh;

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);

* Số lượng hồ sơ:   01   (bộ)

3.Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

4. Căn cứ cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp 2005;

- Luật Đầu tư năm 2005;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

 

Tags: , ,