Tư vấn thủ tục đăng ký VPĐD công ty TNHH 1 thành viên

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

+ Nộp hồ sơ , đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.

+ Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

* Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

* Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

- Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo về việc lập văn phòng đại diện (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký);

+ Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện;

+ Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Căn cứ pháp lý:

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề tư thục.
Thành lập công ty TNHH 1 thành viên trên cơ sở chia công ty do tổ chức làm chủ sở hữu
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn giải thể công ty TNHH 1 thành viên
Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên
Việt Phú tư vấn thủ tục chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp của công ty cổ phần
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện c...
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty TNHH 1 thành viên
 

Tags: , , , , , , , , , , , ,