Công ty luật Việt Phú tư vấn thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

1.Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Doanh nghiệp: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho , doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

2. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của Chi nhánh

2. Đối với trường hợp thay đổi ngành nghề hay Người đứng đầu Chi nhánh

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Người đứng đầu chi nhánh; Thẻ tạm trú nếu Người đứng đầu Chi nhánh

- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Người đứng đầu chi nhánh nếu có kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề.

*) Số lượng hồ sơ:   01   (bộ)

3.Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

4. Căn cứ cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp 2005;

- Luật Đầu tư năm 2005;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

 

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn Thủ tục sát nhập các Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh doanh nghiệp tư nhân
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành TNHH 2 thành viên
Công ty Luật Việt Phú tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH MTV
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn đăng ký lập chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn lập văn phòng đại diện ở nước ngoài của công ty TNHH
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân
 

Tags: , , , ,