Thủ tục cấp bản sao giấy phép xây dựng từ sổ gốc

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 về xây dựng được Quốc hội khoá 11 thông qua ngày 26/11/2003.

Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội số 29/2000/PL – UBTVQH10 về thủ đô Hà Nội.

- Quyết định số 04/2010/Q Đ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội, nhận phiếu giao nhận có hẹn ngày trả kết quả.

- Phòng Quản lý & cấp phép xây dựng tiếp nhận thụ lý giải quyết và trả kết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian quy định.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội.

3. Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin bản sao giấy phép xây dựng từ sổ gốc

4. Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Xây dựng Hà Nội

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Sở phối hợp với Phòng Quản lý – cấp phép xây dựng – Sở Xây dựng Hà Nội.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Văn phòng luật sư tư vấn thủ tục gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
Tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Văn phòng luật sư tư vấn gia hạn, đổi giấy phép kinh doanh vũ trường
Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa khi phương tiện chỉ thay đổi cơ quan đăng ký
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn cấp phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn với hàng hóa thông ...
Tư vấn cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện chuyên khoa ngoại
Việt Phú tư vấn cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình trong khu công nghiệp
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
 

Tags: , ,