Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

-  Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

-  Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

2. Trình tự thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng các quy định, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu sót hoặc không đáp ứng các quy định, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót, hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định (nêu rõ lý do).

3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện.

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai (02 tờ theo Mẫu);

+ Bản sao Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (có công chứng);

+ Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức (có công chứng);

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

5. Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn Cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp.
Điều kiện cấp giấy phép hoạt động phòng khám khuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn cấp phép kinh doanh vũ trường
Văn phòng tư vấn cấp, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực bán lẻ điện nông thôn
Công Ty Luật Việt Phú Tư vấn:Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
Công ty Luật Việt Phú tư vấn điều kiện để cấp giấy chứng nhận kinh doanh
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục cấp giấy phép bưu chính
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản
 

Tags: , ,