THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DO BỊ MẤT, CHÁY, RÁCH, NÁT HOẶC TIÊU HỦY

  1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp 2005;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

  1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

-Nộp hồ sơ: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho người nộp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Người nộp nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

  1. Thành phần hồ sơ:

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  1. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội.

  1. Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

 

Tags: , ,