Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

1.      Căn cứ pháp lý:

-  Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

-  Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

- Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế đội thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phú sở hữu công nghiệp.

2. Trình tự thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng các quy định, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu sót hoặc không đáp ứng các quy định, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối.

3.      Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại các Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện.

4. Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai theo mẫu

+ Bản sao Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

+ Giấy chứng nhận đã cấp (trừ trường hợp bị mất);

+ Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức;

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

5. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ..

 

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm chức năng sản xuất trong nước
Công ty luật tư vấn thủ tục Đăng ký Sáng chế, Giải pháp hữu ích
Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
Tư vấn thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp
Văn phòng luật tư vấn thủ tục bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế
Công ty luật tư vấn cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn d...
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
 

Tags: , , ,