Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, những vấn đề cần thiết khi tiến hành đăng kí bảo hộ thương hiệu độc quyền như sau:

1. Hồ sơ đăng kí

Hồ sơ đăng kí gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (02 bản sao).

- Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký (02 bản – kích thước không nhỏ hơn 15x15mm và không lớn hơn 70x70mm).

- Phí đăng ký: 3.000.000VNĐ (cho 01 nhóm có 06 dịch vụ/sản phẩm theo phân loại quốc tế về nhãn hiệu).

- Nếu trong cùng một đơn có hai nhóm trở lên thì mỗi nhóm tiếp theo bổ sung thêm 1.700.000VNĐ.

- Miễn phí tra cứu đơn: Để xác định khả năng Nhãn hiệu chuẩn bị đăng ký có thể tương tự hay trùng lắp với nhãn hiệu đã nộp đơn tới Cục Sở hữu trí tuệ hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận tại Việt Nam hay chưa, Nhãn hiệu của quý doanh nghiệp sẽ được tra cứu hoàn toàn miễn phí. Trong vòng 02 ngày sẽ có kết quả cụ thể.

2. Quá trình theo dõi hồ sơ:

- Trong thời gian 30 ngày, sẽ nhận được Tờ khai đăng kí nhãn hiệu hàng hóa của Cục SHTT ghi rõ số đơn và ngày ưu tiên.

- Trong vòng từ 02 – 03 tháng, sẽ nhận được thông báo “Chấp nhận đơn hợp lệ”của Cục SHTT.

- Trong thời hạn 9 – 10 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, Cục SHTT sẽ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu hàng hóa

Thời gian hiệu lực của GCN đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa là 10 năm và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam (được gia hạn thêm 10 năm cho mỗi lần gia hạn).

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Văn phòng tư vấn cấp lại văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp
Công ty luật tư vấn đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
Văn phòng luật tư vấn thủ tục bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế
Tư vấn cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định SHCN
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn d...
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
Công ty TNHH Linh Trang tư vấn thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động giám định sở hữu công nghiệ...
 

Tags: , , , , , , , ,