THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

  1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp 2005;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

  1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Nộp hồ sơ: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Người nộp nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

  1. Thành phần hồ sơ:

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

- Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc tạm ngừng kinh doanh.

- Văn bản xác nhận của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi tạm ngừng kinh doanh.

  1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội.

  1. Thời hạn giải quyết:

-       05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và liên doanh
Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trên cơ sở sáp nhập công ty
Tư vấn chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên
Công ty Luật Việt Phú tư vấn chuyển đổi công ty TNHH 2 TV thành công ty cổ phần
Công ty Luật việt Phú tư vấn thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH MTV
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn đăng ký lập chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục đăng ký bổ sung đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp d...
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty TNHH 1 thành viên
 

Tags: ,