THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

  1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp 2005;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;

  1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

-Nộp hồ sơ: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ.

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Người nộp nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

  1. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

2. Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp.

3.  Báo cáo tài chính tại kỳ gần nhất đối với trường hợp thay đổi giảm vốn đầu tư

  1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

  1. Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn thủ tục, hồ sơ xin cấp phép hoạt động điện lực.
Công ty luật tư vấn thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh doanh nghiệp tư nhân
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Công Ty Luật Việt Phú tư vấn người đại diện theo pháp luật
DỊCH VỤ LUẬT SƯ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LINH TRANG
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn hiệu đính giấy chứng nhận văn phòng đại diện của doanh nghiệp ...
 

Tags: , ,