Công ty luật Việt Phú tư vấn  Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Bước 2: Công tác Thẩm định, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Bước 3: Trả kết quả và thu nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận tại bộ phận một cửa theo giấy hẹn

2. Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo mẫu (phụ lục 1).
+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng đối với cơ sở kinh doanh trong nước);
+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh
+ Bản sao thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm phải công bố hợp quy), công bố hợp chuẩn (nếu có);
+ Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm như nội dung đăng ký quảng cáo;
+ Đối với thực phẩm biến đổi gen, chiếu xạ nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật;
+ Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết);
+ Giấy ủy quyền của cơ sở (áp dụng đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo).

*Số lượng hồ sơ:    01 bộ

3. Thời gian giải quyết: 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4. Căn cứ cơ sở pháp lý:

+ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/ QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội;

+ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội;

+ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2013 của Quốc hội

+ Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

+ Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/ND-CP ngày 13/3/2003 của CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

+ Thông tư 149/2013/TT-BTC  ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

 

Tags: , , , ,