Tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

+ Nộp hồ sơ , đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.

+ Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

* Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

* Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

- Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh;

+ Quyết định của chủ sở hữu chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh;

+ Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông tin người nộp hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Căn cứ pháp lý:

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân
Tư vấn thay đổi CSH công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng tặng cho
Tư vấn đăng ký hoạt động chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh công ty TNHH hai thành viên
Công ty Luật Việt Phú giải đáp thắc mắc quyền chủ tịch hội đồng thành viên
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp tư nhân
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty hợp danh
 

Tags: , , , , , , , , , , , ,